Glutenöverkänslighet utan celiaki

Vissa personer känner av symtom som liknar glutenintolerans när de äter mat som innehåller gluten trots att blodprover och utredningar inte kan visa celiaki. Dessa personer kan ha så kallad glutenöverkänslighet utan celiaki.


Vad är glutenöverkänslighet utan celiaki?

Glutenöverkänslighet utan celiaki innebär att du känner av symtom som tyder på glutenintolerans utan att en läkare kan bekräfta att du har celiaki.

Symtom som magproblem, trötthet, dåsighet och ledvärk känns av i samband med att du får i dig gluten i kosten. Men undersökningar och blodprov visar varken skador på tarmens insida som orsakas av inflammatorisk celiaki eller antikroppar i blodet.

Glutenöverkänslighet utan celiaki, eller non-coeliac gluten sensitivity som det heter på engelska, blev en ny term då man märkte att fler personer upplever symtom på celiaki än det finns bekräftade fall. Omkring 1-3 procent av befolkningen har celiaki.

Det finns inget specifikt test för att ta reda på om du har överkänslighet utan det gäller att utesluta andra sjukdomar som kan ge liknande symtom.

Glutenöverkänslighet kan förvirras med andra sjukdomar

Först och främst utesluter läkare om dina symtom kan vara celiaki. Det kan man göra relativt lätt med ett blodprov.

Glutenöverkänslighet utan celiaki kan också förvirras med veteallergi som ger allergiska symtom som rinnsnuva, utslag och i allvarliga fall anafylaxi när man får i sig vete i kosten.

Även IBS ger liknande magbesvär och symtom som celiaki eller glutenöverkänslighet och även det måste utredas.

Kan vara upplevd överkänslighet

Det finns teorier om att glutenöverkänslighet utan celiaki egentligen är en så kallad noceboeffekt. Det är motsatsen till placeboeffekt och innebär att när man förväntar sig en negativ reaktion av någonting kan man faktiskt uppleva dessa symtom även om man inte egentligen är överkänslig för gluten. Det kan också kallas en upplevd glutenöverkänslighet.

 

Behandling

Vid celiaki är den enda tillgängliga behandlingen att helt utesluta gluten ur kosten. Vid glutenöverkänslighet utan celiaki kan det fortfarande finnas en viss mängd gluten som är hanterbar. Vad den gränsen är vet man inte.

I samråd med din läkare kan du börja utesluta gluten ur kosten och se om symtomen förbättras. Förmodligen är gränsen individuellt och enkelt uttryckt får du helt enkelt försöka äta det som du mår bra av och utesluta det som du inte mår bra av.

Det är viktigt att inte utesluta gluten ur kosten innan du har genomgått en utredning för celiaki. Det kan nämligen göra det svårare att upptäcka om du har sjukdomen och göra att det tar längre tid för dig att få diagnos.