Mer gluten i tidig ålder ökar risk för intolerans

Svenska forskare visar att mängden gluten barn äter innan två års ålder är en avgörande faktor som ökar risken för glutenintolerans.


Forskare har spekulerat om glutenintolerans, eller celiaki, kan vara orsakat av faktorer som amning, kostvanor, när barnet börjar äta gluten eller var barnet växer upp. Nu har forskare vid Lunds universitet studerat barn med en förhöjd genetisk risk för glutenintolerans och identifierat mängden gluten som en viktig faktor.

”Mängden gluten triggar sjukdomen”

– Våra resultat pekar på att mängden gluten triggar sjukdomen säger Carin Andrén Aronsson, dietist och doktorand vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Svenska barn som åt mer än fem gram gluten om dagen fram till två års ålder hade dubbelt så hög risk att bli glutenintoleranta än barn som åt mindre.

Resultaten är baserade på information från 8700 barn som har ingått i en större studie med fokus på både typ 1 diabetes och celiaki.

Amningsperiod inte kopplat till intolerans

Ytterligare fynd från studien:

  • Längden på amningsperioden kunde inte kopplas till högre risk för celiaki.
  • Tidpunkten för introduktion av gluten i kosten var inte en riskfaktor i sig att utveckla glutenintolerans.
  • Sverige är ett högriskland för utveckling av glutenintolerans. Studien visade att av Finland, Tyskland, USA och Sverige är risken att utveckla celiaki högst i vårt land.

Forskare vid Lunds universitet vill nu fortsätta studera hur mängden gluten kan påverka risken att bli intolerant. Dessutom vill de undersöka om tillskott av bakterier, så kallade probiotika, kan påverka risken att drabbas.

Glutenintolerans (celiaki) är en autoimmun sjukdom som kan ha en ärftlig komponent men vad som triggar sjukdomen är ännu oklar. Den enda behandlingen idag är att helt utesluta gluten från kosten för resten av livet.